Vesijohtoverkoston laajennus, Huopioniemi 

Väärinmajassa, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan rajalla on rakenteilla vesijohtoverkoston laajennushanke. Hankkeesta vastaa Huopioniemen vesiosuuskunta, jonka v.2006 rakennuttama vesijohdon runkoverkko yltää tällä hetkellä Vilppulan suunnalta Ruoveden rajalle, Ahveslahden rannalle.

Miten hanke on rajattu?

Nyt toteutettavassa laajennuksessa vesijohtoverkkoa jatketaan rantoja pitkin Ruoveden suuntaan Hirsikankaan aukealle ja Lehtissaareen sekä Vilppulan suunnalla Aittoniemen läheisyyteen. Laajennushanke on ulotettu niin pitkälle, kuin kustannuksellisesti on ollut mahdollista, kiinteistöjen väliset etäisyydet huomioiden. Laajennussuunnitelmassa on mukana 34 kiinteistöä, joista 17 on Mänttä-Vilppulan ja 17 Ruoveden puolella.

Suunniteltu reitti on valittu maastotiedustelun ja kallioperän tutkimiseen tarkoitetun maatutkauksen avulla. Maatutkaukseen saatiin avustusta PoKo ry:ltä ja sen suoritti GeoWork Oy.

Kilpailutus ja ELY-hakemus

Alkuvuonna 2019 vesiosuuskunta kilpailutti hankkeen rakentamisen, materiaalit, valvonnan ja teknisen suunnittelun. Kilpailutuksen perusteella laadittiin avustushakemus Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka jätettiin 28.2.2019. Kilpailutuksessa urakoitsijaksi valikoitui Maanrakennusliike Manninen Ruovedeltä, teknisen suunnittelun tarkentajaksi ja valvojaksi YM-Suunnittelu Oy Mäntästä.

ELY-keskus pyysi kesällä 2019 avustushakemukseen liittyen kaksi eri tarkennusvastausta, joista toinen koski hankkeen rajausta. Vastausten jälkeen ELY-keskus hyväksyi hakemuksen ja hanke voitiin käynnistää alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

Hankeen eteneminen

Ensivaiheessa tarkistutettiin laajennusverkoston tekninen suunnittelu YM-Suunnittelu Oy:llä. Maanrakennusliike Manninen sai syyskuun aikana valmiiksi vesijohtoputkien vesistöalitukset. Vesijohtoputkien tiealitukset saatiin pääosin tehtyä ennen tierungon jäätymistä. Varsinaisen runkolinjan rakentaminen aloitettiin olemassa olevan vesilinjan päätepisteestä marraskuussa. Vesijohtoverkoston rakentamisen tilanteen voi todeta oheisesta, Väärinmajan nettisivuille tallennetusta ”Rakentamiskartasta”. Urakan on suunniteltu olevan valmis 31.5.2020.

Liittyjien tiedottaminen

Hankkeen virallinen tiedotus tapahtuu liittyjille lähetettyjen tiedotteiden ja näiden nettisivujen kautta. Hanketta koskeviin kysymyksiin vastaavat hankkeen yhteyshenkilöt, Juha Saarilahti puh. 050-5677 942 ja Reima Kairento 040-4863777.