Vesijohtoverkoston laajennus, Huopioniemi

 

Väärinmajassa, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan rajalla on suunnitteilla vesijohtoverkoston laajennushanke. Hankkeesta vastaa Huopioniemen vesiosuuskunta, jonka v.2006 rakennuttama vesijohdon runkoverkko yltää tällä hetkellä Vilppulan suunnalta Ruoveden rajalle, Ahveslahden rannalle.

Miten hanke on rajattu?

Nyt suunniteltavassa laajennuksessa vesijohtoverkkoa jatkettaisiin rantoja pitkin Ruoveden suuntaan Hirsikankaan aukealle ja Lehtissaareen sekä Vilppulan suunnalla Aittoniemen läheisyyteen. Laajennushanke on ulotettu niin pitkälle kuin kustannuksellisesti on ollut mahdollista, kiinteistöjen väliset etäisyydet huomioiden. Laajennussuunnitelmassa on mukana 34 kiinteistöä, joista 17 on Mänttä-Vilppulan ja 17 Ruoveden puolella.

Suunniteltu reitti on valittu maastotiedustelun ja kallioperän tutkimiseen tarkoitetun maatutkauksen avulla. Maatutkaukseen saatiin avustusta PoKo ry:ltä ja sen suoritti GeoWork Oy.

Kilpailutus ja ELY-hakemus

Alkuvuonna 2019 vesiosuuskunta kilpailutti hankkeen rakentamisen, materiaalit, valvonnan ja teknisen suunnittelun. Kilpailutuksen perusteella laadittiin avustushakemus Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka jätettiin 28.2.2019. Kilpailutuksessa urakoitsijaksi valikoitui Maanrakennusliike Manninen Ruovedeltä, teknisen suunnittelun tarkentajaksi ja valvojaksi YM-Suunnittelu Oy Mäntästä. Heidän kanssaan voidaan laatia sopimukset vasta ELY:n myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.

Hankkeen eteneminen

ELY-keskus käsittelee vesiosuuskunnan avustushakemusta kevään aikaan. ELY-hakemuksen läpimenon mahdollisuuksia parantaa huomattavasti se, että Ruoveden kunta ja Mänttä-Vilppulan kaupunki ovat molemmat tehneet myönteisen avustuspäätöksen hankkeelle. Mikäli ELY- keskus antaa myönteisen rahoituspäätöksen, voitaisiin rakentaminen aloittaa kesän 2019 lopulla.

Liittyjien tiedottaminen

Hankkeen virallinen tiedotus tapahtuu liittyjille lähetettyjen tiedotteiden ja näiden nettisivujen kautta. Hanketta koskeviin kysymyksiin vastaavat hankkeen yhteyshenkilöt, Juha Saarilahti puh. 050-5677 942 ja Reima Kairento 040-4863777.